Střecha v Krásném (505 m2)

  • použitý nátěr: červenohnědá satin 
  • výrobce: Detecha